(www.Alouc.com) – Một nghiên cứu quốc tế đã xếp hạng hãng hàng không giá rẻ Jetstar của Qantas là hãng hàng không tệ nhất trong số 73 đơn vị được khảo sát. Các hành khách đã liệt kê sự delay kéo dài,...