(www.Alouc.com) – Phiên bản iPhone 8 Plus năm nay được tích hợp chip xử lý mạnh mẽ, cho trải nghiệm nhanh hơn, nhưng ngoại hình chưa thực sự thuyết phục người dùng. Năm nay, cả iPhone 8 và iPhone 8...