Tờ The Sydney Morning Herald đã không khỏi lo ngại về khả năng một lần nữa Úc lại thất bại trước Việt Nam trong danh sách tới. Trong tháng 5/2015, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã cho...