(www.Alouc.com) – Công ty công nghệ hàng đầu thế giới nổi tiếng với những câu hỏi tuyển dụng hóc búa và độc đáo khiến ứng viên phải vắt óc suy nghĩ. Trong số 8 quả bóng billiard, một quả nhẹ hơn các...