Phong trào tình nguyện của những bạn trẻ Việt Nam tại Australia luôn được đánh giá là hiệu quả, khẳng định được tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Từ học tập… Năm 1999, từ nhu cầu cần có một...