(www.Alouc.com) – Giữa Hội trường Albert cổ kính của Canberra (Úc) nổi bật những tà áo dài thướt tha. Khi tiếng đàn bầu, sáo trúc nổi lên, cả hội trường với hơn 500 khách như...