Tâm sự: Người Việt, hồn Việt, luật Úc

(www.Alouc.com) – Nói Melbourne – Úc là ngôi nhà chung của thế giới quả không ngoa. Nơi đây, ở bất cứ siêu thị, khu phố,...

Cộng đồng người Việt ở Úc đã sống và hoạt động như thế nào?

Người Việt đã có mặt tại Úc từ giữa thập niên 1970 với khoảng 500 người. Đến nay, con số này đã tăng lên rất nhiều, tới...