Con chó 17 tuổi của gia đình ở cạnh cô bé bị mù và điếc bẩm sinh suốt đêm cho tới khi được người khác tìm thấy. Hơn 100 tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm khắp khu vực Southern Downs ở...