Chợ là nơi tốt nhất để đi nếu bạn đang tìm kiếm các sản phẩm tươi sống. Chúng tôi đã đến chợ Footscray để nghiên cứu về nguyên liệu tươi sống và mức giá thương lượng. Tôi không biết bạn như thế nào...