Ba thanh thiếu niên tuổi tư 13 đến 16 đã gây thiệt hại hơn 10 ngàn đô Úc sau khi châm lửa đốt một gian hàng trong chợ vào tối hôm 14/9. Nhân viên cứu hỏa tại hiện trường bên ngoài chợ Dandenong vào...