(www.Alouc.com) – Một người đàn ông sống ở vùng nông thôn nước Úc vì muốn cứu chú chó của mình đã lao vào chiến đấu với một con kangaroo lớn. Chú chó cưng của người đàn ông này bị một con kangaroo...