Melbourne: Chợ Queen Victoria lịch sử sẽ bị thu hẹp để dành chỗ cho các nhà cao tầng

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Kế hoạch phát triển lại Queen Victoria Market ở Melbourne đã được chính phủ Tiểu bang chấp thuận sau khi bộ trưởng đưa ra những hạn chế về chiều cao đối với của nhà nhà mới gây tranh cãi trong chính phủ. Hội đồng Thành phố Melbourne đã phê duyệt kế hoạch xây dựng lại ngôi…