(www.Alouc.com) – Trong cơn bão đổ bộ vào địa phận bang Texas, Mỹ ngày hôm qua, nhiều vật nuôi đã bị chủ nhà bỏ lại khi đi sơ tán và phải chịu cảnh dầm mưa bão suốt cả ngày trời. Trong cơn bão Harvey...