Đảo chính kiểu Úc – Murdoch, Turnbull và sức mạnh của News Corp

Đăng ngày

Alo Úc – Nắm “quyền lực thứ 4”, trùm truyền thông Rupert Murdoch từng nói thủ tướng Australia cần bị thay thế. Ông Turnbull không thể làm gì ngoài một cú điện thoại hỏi “vì sao?”. Trong bài phát biểu cuối ở cương vị thủ tướng Australia, ông Malcolm Turnbull ám chỉ “sự nổi loạn” trong…

Nhà Tài Trợ