(www.Alouc.com) – Một người phụ nữ đã về hưu và con gái mình ở Glen Waverley đã vô cùng bất ngờ khi biết được rằng việc thanh toán mua hàng tại siêu thị bằng quá nhiều tiền xu là bất hợp pháp. Bà...