Úc sẽ đưa vào giới thiệu một loại thị thực doanh nghiệp mới nhằm thu hút các nhân tài từ các nước khác cũng như các sinh viên quốc tế chuyên về khoa học, toán học và công nghệ thông tin. Ảnh:...