Visa Úc – Đây là một tin tốt lành cho những người muốn mở doanh nghiệp kinh doanh tại Úc. Chính Phủ nói rằng họ sẽ cho ra đời một loại visa mới cho những người tập trung phát triển những mô hình kinh...