(www.Alouc.com) – Người dùng vẫn ngoan cố không đổi trả Note 7 sẽ bị khóa mạng di động trên diện rộng tại nước Úc. Australia là một trong những quốc gia đặt sự an toàn của người tiêu dùng, đồng thời,...