Một đề xuất mới cho phép người di cư có thể trả tiền để nhập cư vào Úc đã bị thủ tướng Tony Abbott thẳng thừng tuyên bố đó chỉ là những đề xuất còn đang được bàn bạc trên giấy tờ, và không phải là...