(www.Alouc.com) – Hơn hai tháng sau khi quyết định trở thành người phụ nữ đầu tiên đi thuyền vòng quanh Nam Cực một mình, cô Lisa Blair, 32 tuổi, người Australia, đã buộc phải từ bỏ nỗ lực do cột buồm...