(www.Alouc.com) – Đang học năm cuối ngành Khoa học máy tính và Toán học tại ĐH Drexel, Nguyễn Hữu Minh Tuấn, 24 tuổi, sẽ chính thức trở thành kỹ sư của Google vào tháng 8 tới. Theo học tại ngôi trường...