Việc chính phủ Mỹ tạm ngưng hoạt động không gây xáo trộn đến đời sống của một số người Việt ở nước này. “Nó chẳng ảnh hưởng gì cả, công việc và sinh hoạt của tôi vẫn bình thường”, ông Phạm Huy, một...