(www.Alouc.com) – Khối tiền gửi khổng lồ khiến chính phủ nước này tốn hàng triệu Kroner do chính sách lãi suất âm của ngân hàng trung ương… Tính tới tháng 3/2018, số tiền gửi tại ngân hàng trung ương...