Tin Tức Nước Úc – Fadi Ahmad El Osman, từ đại lý xe hơi Greenacre cố tình chỉnh lùi đồng hồ đo cây số của xe hơi (Odometer) của 8 chiếc xe để lừa khách hàng, đã bị Sydney District Court tuyên án 3 năm...