(www.Alouc.com) – Do hai máy bay loại lớn Boeing 787 và 777 đều bị chim va vào động cơ nên nhiều chuyến bay trong nước và quốc tế của Vietnam Airlines (VNA) đã bị chậm dây chuyền trong tối 2 và ngày...