“Tăm tia” đồ cũ, săn hàng “sale”, chăm chỉ nhặt nhạnh là một trong những phong cách mang đậm tính sinh viên du học. Năng nhặt chặt bị Cuộc sống sinh viên du học với bao nhiêu vất vả và lo toan, không...