iPhone X: Trò tạo bom ma mãnh của Apple

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Hãng có nhiều trò ma mãnh để kích hoạt “cơn điên” iPhone X. Thành ngữ “đến sau phải lau nước mắt” hay “trâu chậm uống nước đục” không đúng với iPhone X, ít nhất đến lúc này. Ngày 3/11, Apple sẽ chính thức bán chiếc iPhone X toàn cầu. Giờ phút Tim Cook cười sảng…

LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC