Tin Tức Nước Úc – Thủ tướng Australia tuyên bố sẽ hỗ trợ Mỹ trong trường hợp đồng minh này bị Triều Tiên phát động tấn công. Mỹ luôn sát cánh cùng các đồng minh bao gồm cả Australia và bây giờ chúng...