(www.Alouc.com) – Sau hơn 40 năm miệt mài tìm kiếm, cuối cùng người mẹ gốc Việt đã đoàn tụ được với đứa con thất lạc trong chiến tranh Việt Nam. Người đàn ông Mỹ Kirk Kellerhals là con của một phụ nữ...