(www.Alouc.com) – Một ấn bản của tờ tạp chí online của IS mang tên Rumiyah đã kêu gọi những kẻ ủng hộ khủng bố ra tay giết người trên đưởng theo kiểu “sói đơn độc”. Cảnh sát Victoria và Thủ hiến bang...