Tin Nước Úc – Tòa Đại sứ Trung quốc tại Canberra đã chỉ trích mạnh mẽ giới truyền thông Úc và cáo buộc về điều họ mô tả là tư duy chiến tranh lạnh và thành kiến ý thức hệ....