(www.Alouc.com) – Một nữ blogger ở Úc đã chia sẻ những bài viết về căn bệnh ung thư thời kỳ cuối mà mình đang mắc phải, và truyền cảm hứng về tinh thần lạc quan để đón nhận lấy cái chết. Nữ blogger...