Chiến tranh Việt Nam –  40 năm đã qua bỏ lại sau lưng sự tàn khốc của cuộc chiến nhưng những nỗi buồn chiến tranh vẫn còn đó, day dứt và thúc đẩy trách nhiệm của những người còn sống… Brian J Cleaver...