(www.Alouc.com) – Tình trạng bị lạm dụng, không thanh toán tiền lương, lừa gạt về chỗ ở và đe dọa đối với nhiều nhân viên làm vườn đã được ghi nhận trong một cuộc điều tra về lĩnh vực tuyển dụng lao...