(www.Alouc.com) – Các điều tra viên cho hay người phụ nữ này đã liên hệ với cửa hàng qua điện thoại vào ngày 22/6 để đặt một số lượng lớn mỹ phẩm. Đội Điều tra Tội phạm thuộc Hội đồng Thành phố...