(www.Alouc.com) – Trung Quốc dành tới 10 tỷ USD mỗi năm để củng cố quyền lực mềm, nhưng nó lại đang khiến hình ảnh nước này ngày một xấu đi.  Tại các biển quảng cáo điện tử ở Quảng trường Thời Đại...