(www.Alouc.com) – Người dân tại đây sẽ nhận được 500 USD mỗi tháng trong 18 tháng, không có điều kiện ràng buộc. Stockton (California) – cách Thung lũng Silicon gần 130km về phía Đông sẽ là thành phố...