(www.Alouc.com) – Em với chồng không còn tình cảm, 2 người tuy ở chung nhà nhưng 2 phòng khác nhau, chia tiền nhà, điện nước. Em 31 tuổi, em và anh quen nhau trong một buổi tiệc họp mặt bạn bè sau bao...