Wynford Hodge, triệu phú bất động sản ở Anh, cho rằng người bạn đời của mình dư dả về tài chính nên không cần thêm tiền của ông. Một khu đất thuộc sở hữu của ông Hodge, nơi...