(www.Alouc.com) – Các nhà khoa học phát hiện chất men vẫn còn nguyên vẹn trong chai bia lâu đời nhất thế giới. Các thợ lặn đã tìm thấy một chai bia trên con tàu Sydney Cove bị đắm năm 1797 ở ngoài...