(www.Alouc.com) – “Lĩnh lương xong, tôi chia ngay số tiền mình có vào 3 tài khoản”, cô gái Australia 28 tuổi chia sẻ. Bài viết trên The Sydney Morning Herald dưới đây là những cách Georgia Leaker, một...