Việt Nam xếp thứ 95, Phần Lan xếp thứ nhất trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018 của Liên Hợp Quốc. Việt Nam xếp thứ 95, sau nước láng giềng Trung Quốc (86) hay một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan...