(www.Alouc.com) – Theo thống kê, mỗi năm, người tiêu dùng Úc phải chi trả một khoản ngân sách khổng lồ là 12.5 tỷ đô la cho các khoản phí ngân hàng, trong khi họ có thể chủ động tránh khỏi việc bị...