Chính phủ Úc đã có thông báo về việc tăng lệ phí xét duyệt thị thực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Các đơn xin thị thực nộp từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 sẽ được áp dụng lệ phí xét duyệt mới. Những đơn nộp...