(www.Alouc.com) – Hàng trăm khách trên một đoàn tàu cao tốc Trung Quốc phải đợi một người đàn ông đến trễ vì vợ anh ngăn không cho tàu chuyển bánh. Phát hiện chồng bị giữ lại ở cửa soát vé của nhà ga,...