Alo Úc – Bác sĩ Richard Harris là người cuối cùng trong đội cứu hộ ra khỏi hang sau khi chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan hôm qua thành công trọn vẹn. Trong lúc cả thế giới đang mừng rơi nước mắt...