Bạn có tin rằng một người đứng trong một đám đông 60000 người vẫn bị phát hiện và bắt giữ? Có lẽ điều này chỉ có trong những bộ phim về tương lai, nhưng nay được tái hiện ở trung quốc nhờ công nghệ...