Cảnh sát ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được trang bị chiếc kính nhận diện khuôn mặt nhằm đảm bảo an ninh cho đoàn người hồi hương đón tết. Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của...