Người Wolof nuôi dạy con theo cách nhổ nước bọt lên mặt con với mong muốn đem lại phước lành, cuộc sống hạnh phúc suốt đời cho bé. Mỗi ông bố bà mẹ trên thế giới có những cách nuôi dạy con khác nhau....