(www.Alouc.com) – Một ổ ma túy khét tiếng ở phía tây Sydney, Australia đã hoàn toàn biến mất sau khi người Việt di cư kéo tới đây sinh sống và làm ăn.  Gần 30 năm trước, khu ngoại ô Cabramatta, phía...