(www.Alouc.com) – Theo đó sẽ lập Quỹ Nâng cao sức khỏe cộng đồng từ nguồn thu đóng góp bắt buộc của người sử dụng và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu rượu bia. Mới đây ngày 28/4, tại phiên họp toàn...