www.Alouc.com – Trưởng bác sĩ thú y bang Victoria đã lên tiếng cho rằng nước Úc đang ngày càng có nguy cơ bùng phát bệnh lở mồm long móng, song lại thiếu các hệ thống truy xuất nguồn gốc cừu nuôi để...